Yeni KDV Oranlarının SAP Sistemlerinde Uyarlanması

kdv, yeni kdv, new vat, KDV Oranı Değişiklikleri, 2023 kdv, temmuz kdv, 32241, 7346, sap fico, sap roll out projects , fi rollout , hana projects , sap fico projects , sap ufrs turkiye

Yeni Değişen KDV Oranlarının SAP Sistemlerinde Uyarlanması

07.07.2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı karar gereğince “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanunun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Bilindiği gibi, vergi yasalarındaki değişiklikler nedeniyle KDV oranları zaman zaman güncellenmektedir. Bu değişiklikler, SAP sistemlerinde doğru şekilde yansıtılmalıdır.

Yeni KDV Oranlarının Belirlenmesi:

Öncelikle, güncellenen KDV oranlarını belirlemek için resmi vergi otoritelerinin yayımladığı mevzuatı takip etmek önemlidir. Yeni KDV oranları, bu mevzuat kaynaklarından doğrulandıktan sonra SAP sistemlerine uygulanmalıdır.

Mali Tablolarda Değişiklikler:

Yeni KDV oranlarının SAP sistemlerine düzgün bir şekilde uygulanabilmesi için, ilgili mali tablolarda değişiklik yapılması gerekmektedir. Özellikle, satış faturaları, satın alma siparişleri, malzeme fiyatlandırma ve maliyet hesaplamaları gibi süreçlerde değişiklikler yapılmalıdır. Bu değişiklikler, SAP sisteminizde bulunan finansal modüllerde gerçekleştirilecektir.

KDV Kodlarının Güncellenmesi:

SAP sistemlerindeki KDV kodları, yeni KDV oranlarını yansıtacak şekilde güncellenmelidir. Mevcut KDV oranlarına karşılık gelen KDV kodları değiştirilmeli veya yeni KDV kodları eklenmelidir. Bu kod değişiklikleri, SAP sisteminizin vergi ayarları bölümünde yapılacaktır.

Fiyat Listelerinin Düzeltimi:

KDV oranlarındaki değişiklikler, ürün veya hizmet fiyat listelerinde düzeltilmelidir. Bu fiyat düzeltmeleri, ürün veya hizmet kodlarına, fiyatlandırma koşullarına ve satış organizasyonlarına bağlı olarak SAP sistemlerinde yapılacaktır. Güncellenen KDV oranlarının fiyat listelerine doğru bir şekilde entegre edilmesi önemlidir.

Test ve Doğrulama:

KDV oranlarının SAP sistemlerinde doğru bir şekilde düzeltildiğinden emin olmak için test ve doğrulama işlemleri yapılmalıdır. Bu süreçte, farklı senaryolar ve işlemler üzerinde testler gerçekleştirilmeli ve sonuçlar kontrol edilmelidir. Test süreci tamamlandıktan sonra düzeltmelerin canlı üretim ortamında uygulanmasına geçilebilir.

Personel Eğitimi:

Son olarak, KDV oranlarındaki değişiklikler hakkında çalışanlara bilgi verilmeli ve gerekli eğitimler sağlanmalıdır. SAP sistemlerini kullanan ilgili departmanlardaki personel, yeni KDV oranlarının nasıl uygulanacağını ve süreçlerin nasıl etkileneceğini anlamalıdır. Bu şekilde, sistemdeki düzeltmelerin etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEGER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayil Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Deger Vergisi Oranlarinin Tespitine İlişkin Kararin 1 inci maddesinin birinci fikrasinin;

  1. a) (a) bendinde yer alan “%18″ ibaresi *%20” seklinde,
  2. b) (c) bendinde yer alan *%8″ ibaresi “%10” seklinde, degistirilmistir.

MADDE 2 – Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 37 nci sırası aşağıdaki sekilde değiştirilmistir.

“37- Dis fırçası ve macunu, diş iplikleri,”

MADDE 3 – Bu Karar yayımını izleyen üçüncü gün yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.