SAP Enflasyon Muhasebesi

sap fico, sap roll out projects , fi rollout , hana projects , sap rollout projects , sap fico projects , global rollout projects , sap ufrs turkiye , sap ifrs turkiye , sap danismanlik , sap consulting, sap enflasyon, sap enflasyon muhasebesi, sap inflation

SAP Enflasyon Muhasebesi

SAP enflasyon muhasebesi çözümümüz, enflasyonun etkilerini finansal raporlamada dikkate almak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu modül, finansal raporların enflasyonun etkisi nedeniyle değer kaybına uğrayan varlıkların ve yükümlülüklerin gerçek değerlerini hesaplamak için kullanılır. SAP enflasyon muhasebesi modülü, finansal raporların daha doğru ve gerçekçi bir şekilde yansıtmasını sağlar, böylece yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için daha iyi bir karar verme fırsatı sunar.

Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde, finansla ilgili tabloların enflasyon oranlarına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Enflasyon muhasebesi ise, bu düzenlemelerin yapılabilmesi için gerekli olan muhasebe faaliyetlerine verilen addır. Enflasyonun yükseldiği dönemlerde varlıkların ve kaynakların ücretlerinin değişimlerinin yakından takip edilmesi gerekir.

Enflasyonun bilançoya etkileri kendi içerisinde ikiye ayrılır. Parasal kalemler, paranın alım gücünün değiştiği durumlarda, fiyat hareketlerinin ters oranda değişen kalemler şeklinde tanımlanabilirler. Daha basit anlaşılabilmesi için, fiyatlar yükselirken söz konusu kalemin satın alma gücü düşerse, buna parasal kalem denir.

Mali tabloların uzun yıllar süren yüksek enflasyonun etkisinden arındırılması ve böylece vergileme üzerindeki enflasyondan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesini sağlamak adına Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’inci maddesinde, “Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10’dan fazla olması halinde malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutarlar.” hükmü yer almaktadır.
Türkiye’de en son 2004 yılında yüksek enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkilerini gidermek amacıyla enflasyon muhasebesi uygulanmıştı.