SAP KDV İade Çözümü

SAP KDV İade Çözümü

Türkiye’de hesaplanan ve indirilecek KDV için %0,1,18 oranları kullanılmaktadır.Eğer indirilecek KDV oranınız genelde %18 ve hesaplanan KDV oranınız %0,%1 veya %8 ise,vergi dairesinden KDV iade talep edilebilir.

KDV iadeyi talep etmek için,tüm satınalınan malzemeler  ile satışların eşleştirilmesi gerekmektedir.KDV İade tutarı ayrıca hesaplanmalı ve FIFO yöntemine göre eşleştirilmelidir.

SAP KDV İade çözümümüz aşağıdaki işlemleri kapsamaktadır :

İndirilecek KDV raporu

Yüklenilen KDV raporu

Satış fatura listesi

İntaç tarihi takibi

DİİB takibi

Teşvik takibi

GÇB no/tarih takibi