SAP Ürün Takip Sistemi (ÜTS)

SAP Ürün Takip Sistemi (ÜTS)

Ürün Takip Sistemi Projesi vatandaş odaklı hizmetler sunan ve yüzbinlerce kullanıcılı bir e-devlet uygulamasıdır. Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından, satılıp kullanıldığı yere ve hastaya kadar takip edilebilmesi için altyapı sağlayacak bir sistemin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

SAP ÜTS çözümümüz ile,SAP’den ÜTS sistemine tam entegrason ile ;

Üretim bildirimi,ithalat bildirimi,Verme bildirimi,Alma bildirimi,Kullanım bildirimi,Tüketiciye verme bildirimi,Tüketiciden iade alma bildirimi, Geçici Kullanıma Verme Bildirimi, Kullanımdan Alma Bildirimi,Yeniden İşleme Bildirimi,İhracat bildirimi, HEK / Zayiat bildirimi,Ürün Geri Çekme İşlemleri bildirimi, Islah / Düzeltici Faaliyet bildirimi, İmha / Bertaraf bildirimi,Mahrecine İade Etme bildirimi, Hastanın Vücudundan Çıkarma bildirimi,Paket Hareket bildirim işlemleri, Hareket İptal bildirimleri,Paket Hareket İptal bildirimlerini yapabilirsiniz.