SAP Yeniden Değerleme

SAP Duran Varlık Yeniden Değerleme

Şirketlerin finansal tablolarında yer alan duran varlıklarının (makine, bina, arazi gibi) gerçek değerlerinin, defter değerlerinden farklı olabileceği düşüncesiyle gerçekleştirilen bir işlemdir.

Bir şirketin satın aldığı bir varlığın, zaman içinde kullanım ömrü boyunca eskimesi, teknolojik gelişmelerin yaşanması veya enflasyon nedeniyle değerinin düşmesi mümkündür. Bu nedenle, bir şirketin duran varlıklarının defter değerleri, gerçek değerlerinden farklı olabilir. Sap duran varlık yeniden değerleme işlemi, bu farklılığı düzeltmek amacıyla yapılan bir işlemdir.

Sap duran varlık yeniden değerleme işlemi, duran varlıkların gerçek değerlerinin belirlenmesi, defter değerlerine göre düzeltilmesi ve finansal tablolarda bu düzeltilmiş değerlerin kullanılması anlamına gelir. Bu işlem, şirketin finansal tablolarında daha doğru bir görünüm elde edilmesini sağlar ve yatırımcıların ve analistlerin şirketin finansal performansını daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

 

  • VUK Geçici 32. madde (Tek Seferlik Yeniden Değerleme Uygulaması)
  • VUK Mükerrer 298 Ç (Sürekli Yeniden Değerleme Uygulaması)